ทำความสะอาดขนต่างๆ

ทำความสะอาดขนต่างๆ

ขนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นขนเฟอร์หรือขนมิ๊ค ควรที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หรือเสื้อผ้าขนนก ขนห่าน เราสามารถนำมาทำความสะอาดเครื่องนอน หมอน จะไร้ฝุ่น พองขึ้นเสมือนเพิ่งซื้อมาใหม่

• หมอน

• ผ้าพันคอ

• เสื้อ

• เสื้อกันหนาว