ทำความสะอาดอุปกรณ์ดำน้ำ

ทำความสะอาดอุปกรณ์ดำน้ำ

อุปกรณ์ดำน้ำของท่านจะผ่านกรรมวิธีล้างด้วยน้ำสะอาดจากเครื่องกรองซึ่งไม่มีสิ่งตกค้างหรือตะกอนที่จะไปอุดอุปกรณ์ของท่าน และจะทำการลง ขี้ผึ้ง เพื่อให้รูดซิบได้ง่ายขึ้น ทางเราจะจัดใส่ห่อปิดอย่างดีส่งมอบให้ท่าน เรามีบริการรับส่งสนามบินเพื่อความสะดวกแก่ท่าน

• ชุดดำน้ำ

• กระเป๋าใส่อุปกรณ์

• เสื้อขูขีพ

• ถุงมือ

• ตีนเป็ด

• หน้ากาก