บริการย้อมผ้า

บริการย้อมผ้า

ทาง Dry~Clinique มีบริการย้อมสีผ้าให้เป็นสีดำสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสีผ้า เพื่อเก็บเสื้อผ้าที่ชอบให้ดูใหม่ขึ้น
ผ้าสีตกหรือสีซีดจางจะได้ดูสวยงามอีกครั้ง