บริการย้อมผ้า

บริการย้อมผ้า

Dry~Clinique มีบริการแนะนำและเปลี่ยนสีผ้าตามที่ท่านต้องการและเรายังสามารถแก้ไข ผ้าสีตก ให้กลับมาดูสวยงามได้อีกครั้ง

• แก้ไขผ้าสีตก

• ผ้าเก่าเก็บ

• ย้อมผ้า

• แก้ไขผ้าขึ้นรา