ทำความสะอาดเครื่องหนัง

ทำความสะอาดเครื่องหนัง

เนื่องด้วยหนังมีหลายชนิดเช่น หนังแก้ว หนังกลับ หนังชามัว ดังนั้นกรรมวิธีการดูแลย่อมแตกต่างกันไป Dry~Clinique มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นเราจึงเลือกใช้น้ำยาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดทำความสะอาดหนัง แต่ละชนิด เครื่องหนังของท่านจะสะอาดและมีชีวิตชีวา น้ำยาที่ใช้เคลือบจะทำให้หนังของท่านนิ่มและอยู่คงทนยิ่งขึ้น

• กระเป๋า

• กระเป๋าเดินทาง

• รองเท้า

• หมวก

• ชุดกันหนาว

• เข็มขัด